Wyświetl obszar:  Polska   Europa

Jagoda Cieszyńska

jagoda

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Grochowska 39 A, 31-516 Kraków

email: jagoda@szkolakrakowska.pl

Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska – pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne.pl

więcej

Agnieszka Bala

avatar

Adres: ul. Orkana 19B, 34-700 Rabka–Zdrój

email: agnieszkabala@szkolakrakowska.pl

mgr Agnieszka Bala Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.

więcej

Małgorzata Bartnik

avatar

Adres: Raciechowice 330, 32 - 415 Raciechowice

email: malgorzatabartnik@szkolakrakowska.pl

mgr Małgorzata Bartnik - absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, na kierunku pedagogika przedszkolna. Ukończone Studia Podyplomowe – LOGOPEDIA także na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach.

więcej

Barbara Bauman - Bielawska

Barbara Bauman - Bielawska

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz (PPP1)

email: barbarabaumanb@szkolakrakowska.pl

mgr Barbara Bauman-Bielawska - logopeda, pedagog, oligofrenopedagog, pracowała w Zespole Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. Aktualnie pracuje w Bydgoszczy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 - gdzie prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją, z dysleksją oraz głęboką dysleksją rozwojową, jak również terapię dzieci z zaburzaniami rozwoju systemu językowego.

więcej

Ewa Bielenda-Mazur

Ewa Bielenda-Mazur

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Grochowska 39 A, 31-516 Kraków

email: ewabielenda@szkolakrakowska.pl

dr Ewa Bielenda-Mazur – filolog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, wykładowca w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

więcej

Sabina Błędzińska

avatar

Adres: ul. Kościuszki 341, 40-690 Katowice

email: sabinabledzinska@szkolakrakowska.pl

mgr Sabina Błędzińska - absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, na kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji  oligofrenopedagogika. tel. 604-149-003

więcej

Izabela Bodek

avatar

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 28/3, 31-109 Kraków

email: izabelabodek@szkolakrakowska.pl

Izabela Bodek – ukończyła filologię polską o specjalności logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pracuje w Gabinecie Neurologopedycznym i Szkole Języka Polskiego dla Obcokrajowców Gżegżółka w Krakowie.

więcej

Katarzyna Borys

avatar

Adres: Tychy, ul Braterska 10

email: katarzynaborys@szkolakrakowska.pl

mgr Katarzyna Borys - pedagog specjalny, nauczyciel wychowania przedszkolnego. Jest wiceprezesem do spraw merytorycznych Stowarzyszenia Dzieci z Wadą Słuchu „Chcę Słyszeć”. 

więcej

Aleksandra Chowaniec

avatar

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 28/3, 31-109 Kraków

email: aleksandrachowaniec@szkolakrakowska.pl

mgr Aleksandra Chowaniec ukończyła filologię polską ze specjalnością logopedia w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, przez dwa lata pracowała jako logopeda w krakowskiej integracyjnej szkole podstawowej i gimnazjum z oddziałami integracyjnymi, współpracowała również ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski "Dom Nadziei" w Krakowie.

więcej

Agata Dębicka - Cieszyńska

avatar

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Grochowska 39 A, 31-516 Kraków

email: agatacieszynska@szkolakrakowska.pl

mgr Agata Dębicka – Cieszyńska - ukończyła studia psychologiczne na wydziale filozoficznym  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie.

więcej

Agnieszka Fabisiak - Majcher

avatar

Adres: ul. Spadochroniarzy 1, 31-455 Kraków

email: agnieszkafabisiak@szkolakrakowska.pl

mgr Agnieszka Fabisiak – Majcher  - logopeda, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Od kilkunastu lat pracuje w Zespole Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka  w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących w Krakowie.

więcej

Magdalena Feluś

Magdalena Feluś

Adres: ul. Armii Krajowej 27, 32-500 Chrzanów

email: magdalenafelus@szkolakrakowska.pl

mgr Magdalena Feluś - filolog polski i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z alalią, dysleksją, niedosłuchem, zespołem Downa, autyzmem oraz zespołem Aspergera. Pracuje w Gabinecie Logopedycznym PĘTELKA w Chrzanowie.

więcej

Marianna Głębocka - Czarniecka

avatar

Adres: ul. Wrocławska 20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

email: mariannaglebocka@szkolakrakowska.pl, gcmarianna@gmail.com

mgr Marianna Głębocka-Czarniecka jest neurologopedą i rehabilitantem domowym małych dzieci z wadami słuchu w ogólnopolskim programie „Dźwięki Marzeń”. Prowadzi zajęcia z dziećmi zagrożonymi opóźnieniami rozwojowymi od 3 miesiąca życia oraz z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej takimi jak autyzm, Zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, zespół Downa zagrożenie dysleksją w prywatnej Poradni Neurologopedycznej EDULOGMED w Jastrzębiu-Zdroju.

więcej

Barbara Górnik

avatar

Adres: ul. Kościuszki 341, 40-690 Katowice

email: barbaragornik@szkolakrakowska.pl

mgr Barbara Górnik - Logopeda, surdopedagog. Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalista surdologopedii Uniwersytetu Wrocławskiego.

więcej

Magdalena Horwat

avatar

Adres: ul. Prądnicka 83, 31-202 Kraków

email: magdalenahorwat@szkolakrakowska.pl

mgr Magdalena Horwat - absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, filolog polski, logopeda. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem,  Zespołem Aspergera,  Zespołem Downa, afazją dziecięcą, alalią, dyslalią, dysleksją, ADD, ADHD oraz niwelowaniem wad wymowy.

więcej

Dorota Iwanicka

Dorota Iwanicka

Adres: Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46 A/23, Warszawa

email:

mgr Dorota Iwanicka - absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Logopedia z Audiologią, studentka Wczesnej Interwencji Logopedycznej i Terapeutycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy. W pracy wykorzystuje m. in. Manualne Torowanie Głosek.

więcej

Katarzyna Jażdżyńska

avatar

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 28/3, 31-109 Kraków

email: katarzynajazdzynska@szkolakrakowska.pl

mgr Katarzyna Jażdżyńska jest filologiem polskim - logopedą. Ukończyła Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Obecnie w trakcie studiów doktoranckich.

więcej

Alicja Kabała

avatar

Adres: ul. Meissnera 40, 31-457 Kraków

email: alicjakabala@szkolakrakowska.pl

mgr Alicja Kabała - aktorka, logopeda, logopeda medialny. Pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie Filologii Polskiej. Prowadzi zajęcia z emisji głosu i kultury żywego słowa.

więcej

Roma Kaleta

avatar

Adres: Łowicka 50/14, 02-531 Warszawa

email: romafranczak@szkolakrakowska.pl

mgr Roma Kaleta - Filolog polski, logopeda, surdologopeda, terapeuta, protetyk słuchu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz surdologopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

więcej

Halina Kasprzyk

Halina Kasprzyk

Adres: Zabrze

email: halinakasprzyk@szkolakrakowska.pl

mgr Halina Kasprzyk – jest absolwentką logopedii i pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz terapii wczesnego wspomagania rozwoju we Wrocławiu. Ukończyła również edukację polonistyczną.

więcej

Izabela Kamysz

avatar

Adres: ul. Librowszczyzna 3/13, 31-030 Kraków

email: izabelakamysz@szkolakrakowska.pl

mgr Izabela Kamysz - Filolog polski, logopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje w Ośrodku Logopedycznym MówiMY w Krakowie.

więcej

Kinga Kassowska

avatar

Adres: ul. Żeromskiego 8/5, Zakopane

email: kingakassowska@szkolakrakowska.pl

mgr Kinga Kassowska - logopeda, pedagog, filolog, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej. Opieką logopedyczną w szkole podstawowej i przedszkolu w Zakopanem obejmuje dzieci zagrożone dysleksją i dyslektyczne.

więcej

Jolanta Katra

Katra

Adres: Olkusz i Krzeszowice

email: jolantakatra@szkolakrakowska.pl

mgr Jolanta Katra - pedagog,   terapeuta  -  ukończyłam  studia magisterskie   w   Akademii  Świętokrzyskiej w  zakresie   edukacja   wczesnoszkolna   i   przedszkolna  z  terapią  pedagogiczną.

więcej

Dorota Konieczna

avatar

Adres: ul. Kołłątaja 22/13, 33-100 Tarnów

email: dorotakonieczna@szkolakrakowska.pl

mgr Dorota Konieczna jest filologiem polskim i logopedą, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doktorantką na Wydziale Filologicznym w zakresie językoznawstwa.

więcej

Marta Korendo

avatar

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Grochowska 39 A, 31-516 Kraków

email: martakorendo@szkolakrakowska.pl

dr Marta Korendo – jest filologiem polskim i logopedą, adiunktem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją.

więcej

Iwona Kowalcze - Filar

Iwona Kowalcze-Filar

Adres: Centrum Rozwoju Dziecka ul. Orkana 19B, 34-700 Rabka–Zdrój

email:

mgr Iwona Kowalcze-Filar – logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa oraz dzieci zagrożonych dysleksją. W swojej pracy wykorzystuje między innymi Symultaniczno - Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek® oraz Gesty Artykulacyjne.

 

więcej

Małgorzata Kuśnierz

avatar

Adres: ul. Wadowicka 3 (budynek HYDROPOL) pok. 22 30-347 Kraków

email: malgorzatakusnierz@szkolakrakowska.pl

mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Od kilkunastu lat pracuje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 „Na tęczowym Wzgórzu” w Krakowie, najpierw jako nauczyciel wspomagający, a od czterech lat jako logopeda. Od roku 2010 prowadzi również prywatny gabinet neurologopedyczny „PLECIUGA”.

więcej

Justyna Leszka

Justyna Leszka

Adres: Poznań: Przedszkole Integracyjno – Terapeutyczne MIŚ, ul. Berwińskiego 2/4 oraz Kalisz: Centrum Terapeutyczno – Szkoleniowe, Czartki 49/21

email: jleszka@szkolakrakowska.pl

dr Justyna Leszka – dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta, zwłaszcza dzieci z autyzmem i z wadami słuchu.

więcej

Wioletta Lewicka - Stępień

avatar

Adres: ul.Ożarowska 15, 27-600 Sandomierz

email: wiolalewicka@szkolakrakowska.pl

mgr Wioletta Lewicka - Stępień - Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie neurologopedii, a także emisji głosu.Od 1999 roku prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją dziecięcą, alalią, dyslalią, porażeniem mózgowym oraz z dysleksją.Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

więcej

Joanna Ligęza

avatar

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 28/3, 31-109 Kraków

email: joannaligeza@szkolakrakowska.pl

mgr Joanna Ligęza - Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, filolog polski, logopeda. Pracuje w Gabinecie Neurologopedycznym i Szkole Języka Polskiego dla Obcokrajowców „Gżegżółka” w Krakowie.

więcej

Elżbieta Ławczys

avatar

Adres:

email: elzbietalawczys@szkolakrakowska.pl

Dr Elżbieta Ławczys - Doktor językoznawstwa, logopeda. W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.

więcej

Joanna Łozowicka-Zimny

avatar2

Adres: ul. Saperów 19, 53-151 Wrocław

email: joannalozowicka@szkolakrakowska.pl

mgr Joanna Łozowicka-Zimny – filolog polski, logopeda, absolwentka dziennych studiów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi gabinet logopedyczny Słówka we Wrocławiu.

więcej

Marta Marszałek

Marszałek

Adres: Przedszkole TPD "Chatka Puchatka" ul. Różyckiego 5, Kraków oraz Centrum Zdrowego Rozwoju "Czyżyk" ul. Siewna 10, Kraków

email: martamarszalek@szkolakrakowska.pl

mgr Marta Marszałek - logopeda. Ukończyła filologię polską w zakresie logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, a obecnie jest doktorantką Wydziału Polonistyki UJ. Pracuje w Przedszkolu TPD „Chatka Puchatka” w Krakowie oraz Centrum Zdrowego Rozwoju „Czyżyk”.

więcej

Eliza Matelowska

avatar

Adres: os. 1000-lecia 24/47, Myślenice

email: elizamatelowska@szkolakrakowska.pl

mgr Eliza Matelowska - Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie  oraz   Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie

więcej

Maria Musiał

avatar

Adres: os. Stalowe 12/3, 31-921 Kraków

email: mariamusial@szkolakrakowska.pl

mgr Maria Musiał - absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie filolog polski, logopeda. Pracuje jako logopeda w projekcie Unii Europejskiej „Szkoła podstawowa dobrym startem przyszłość”, w poradni logopedycznej NZOZ w Iwanowicach Dworskich oraz w prywatnym gabinecie logopedycznym „Wesołe głoski”.

więcej

Marta Młodzińska

avatar

Adres: ul. Zesłańców Polskich 98 m. 1 Warszawa

email: martamlodzinska@szkolakrakowska.pl

mgr Marta Młodzińska - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami językowymi, m.in. z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa, porażeniem mózgowym oraz dzieci zagrożonych dysleksją. Współpracuje z placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoła). Prywatnie mama Alicji z zespołem Downa.

więcej

Beata Naklicka

avatar

Adres: ul. Św. Marcina 22F, 35-330 Rzeszów

email: beatanaklicka@szkolakrakowska.pl

mgr Beata Naklicka jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunku pedagogika, o specjalizacji pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, a także podyplomowych studiów logopedycznych oraz wczesnej interwencji terapeutycznej i logopedycznej - wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie.

więcej

Anna Nallur

avatar

Adres: ul. Dymińska 6/101, 01-519 Warszawa (Żoliborz)

email: annanallur@szkolakrakowska.pl

mgr Anna Nallur – Psycholog, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, z dyslalią, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa ora dzieci zagrożonych dysleksją.

więcej

Anna Nepomuceno

avatar

Adres: New London, CT, USA

email: annaniedzwiecka@szkolakrakowska.pl

Mgr Anna Nepomuceno – psycholog, terapeuta, filolog polski, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Absolwentka psychologii Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera, z alalią, z porażeniem mózgowym, upośledzonych, z zespołem Downa i dysleksją.

więcej

Justyna Nowak-Kolasa

avatar

Adres: plac Kościuszki 4, 34-100 Wadowice (2 piętro)

email: justynanowak@szkolakrakowska.pl

Mgr Justyna Nowak-Kolasa – jest absolwentką studiów dziennych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku Filologia polska, specjalizacji logopedycznej.

więcej

Zdzisława Orłowska - Popek

avatar

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Grochowska 39 A, 31-516 Kraków

email: slawkaorlowska@szkolakrakowska.pl

dr Zdzisława Orłowska - Popek jest adiunktem w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii w SOSW dla Dzieci Niesłyszących. Od 1996 roku pracuje z dziećmi niesłyszącymi, autystycznymi, z alalią, z zespołem Aspergera i zagrożonymi dysleksją.

więcej

Małgorzata Ozon

Małgorzata Ozon

Adres: ul. Kasztelańska 31/4, 20-810 Lublin

email:

mgr Małgorzata Ozon - logopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog. Absolwentka UMCS w Lublinie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dyrektor, współwłaściciel Przedszkola Niepublicznego "BAJNINIO" oraz Gabinetu Diagnostyczno - Terapeutycznego "BAJNINIO".

więcej

Justyna Pawela

avatar

Adres: ul. Paderewskiego 157A, 04-438 Warszawa

email: justynapawela@szkolakrakowska.pl

mgr Justyna Pawela - Filolog, logopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz logopedii Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

więcej

Magdalena Peterek

avatar

Adres: ul. Słoneczna 32, 33-100 Tarnów

email: magdalenapeterek@szkolakrakowska.pl

Dr Magdalena Peterek – surdopedagog i logopeda. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Jako nauczyciel pracuje w Zespole Szkół dla Niesłyszących i Słabo Słyszących w Tarnowie.

więcej

Ewelina Pochowska

Ewelina Pochowska

Adres: HILL CORK

email: ewelinap12345@gmail.com

Ewelina Pochowska - logopeda, absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Terapie logopedyczna prowadze w Irlandii z dziecmi z autyzmem, z zespolem Downa, aspergera, alalia, zaburzeniami komunikacji jezykowej i opoznionym rozwojem mowy.

więcej

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

avatar

Adres: os. Stefana Batorego 19/38, 60-687 Poznań

email: malgorzatarutkiewicz@szkolakrakowska.pl

dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska – jest językoznawcą i neurologopedą, adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

więcej

Joanna Sak

avatar

Adres: Dębica

email: joannasak@szkolakrakowska.pl

mgr Joanna Sakfilolog polski, logopeda, neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

więcej

Katarzyna Sedivy

avatar

Adres: Kraków

email: katarzynasedivy@szkolakrakowska.pl

mgr Katarzyna Sedivy – jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowana Terapeutka Manualnego Torowania Głosek.

więcej

Anna Siudak

avatar

Adres:

email: annasiudak@szkolakrakowska.pl

dr Anna Siudak - dr filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kierownik Pracowni Logopedycznej MO PTL, specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii.

więcej

Barbara Skawina

avatar

Adres: ul. Kornela Makuszyńskiego 4b, 35-313 Rzeszów

email: barbaraskawina@szkolakrakowska.pl

mgr Barbara Skawina jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, podyplomowych studiów logopedycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kierunku wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

więcej

Łucja Skrzypiec

Łucja Skrzypiec

Adres: Katowice

email: lucjaskrzypiec@szkolakrakowska.pl

mgr Łucja Skrzypiec - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika) i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (logopedia). Zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami językowymi. 

więcej

Joanna Sokolska

Joanna Sokolska

Adres: 10-12 Wellington Street, LU1 2QH Luton, Bedfordshire, Wielka Brytania

email: joasok@onet.eu

mgr Joanna Sokolska - absolwentka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, filolog polski, logopeda, terapeuta oraz współzałożycielka i dyrektor pierwszego Centrum Wczesnej Interwencji Terapeutycznej dla polskich dzieci w Luton, w Wielkiej Brytanii.

więcej

Joanna Sokolska

Adres:

email: joannasokolska@szkolakrakowska.pl

mgr Joanna Sokolska - absolwenta Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, filolog polski, logopeda, terapeuta oraz współzałożycielka i dyrektor pierwszego Centrum Wczesnej Interwencji Terapeutycznej dla polskich dzieci w Luton, w Wielkiej Brytanii.

więcej

Olga Sygit

Olga Sygit

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Grochowska 39 A, 31-516 Kraków

email: olgasygit@szkolakrakowska.pl

mgr Olga Sygit -  filolog polski i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, certyfikowana terapeutka Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej

więcej

Barbara Szul

Adres:

email: basiapociask@poczta.onet.pl

Mgr Barbara Szul, logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i logopedycznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi: z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją, niepełnosprawnymi intelektualnie i niedosłyszącymi.

 

więcej

Olga Szwabowicz

Olga Szwabowicz

Adres: ul. Hubska 60B/38, 50-502 Wrocław

email: olga@szwabowicz.com

mgr Olga Szwabowicz – psycholog, terapeuta, studentka Wczesnej Interwencji Logopedycznej i Terapeutycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się terapią dzieci: z autyzmem, Zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, wadami genetycznymi oraz zagrożonych dysleksją. Prowadzi własny gabinet we Wrocławiu, gdzie wykorzystuje m.in. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania, Manualne Torowanie Głosek, Gesty Artykulacyjne.

więcej

Magdalena Szymczak

Magdalena Szymczak

Adres: Gdańsk

email: magdalenaszymczak@szkolakrakowska.pl

mgr Magdalena Szymczak - pedagog, terapeuta Metody Krakowskiej. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Pedagogiki Specjalnej - wczesnego wspomagania dziecka z niepełnosprawnością. Obecnie studentka logopedii w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie.

więcej

Dagmara Śmiałkowska

avatar

Adres: Warszawa, Mokotów

email: dagmarasmialkowska@szkolakrakowska.pl

mgr Dagmara Śmiałkowska - Absolwentka filologii polskiej i logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, niesłyszących, z zespołem Downa, upośledzonych, z porażeniem mózgowym i zagrożonych dysleksją.

więcej

Anna Świątek

avatar

Adres: ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków (1 piętro, pokój 112)

email: annaswiatek@szkolakrakowska.pl

mgr Anna Świątek – ukończyła psychologię w Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowe studia logopedyczne w Uniwersytecie Pedagogicznym. Diagnozuje i prowadzi terapię w Zespole Wczesnego Wspomagania  Rozwoju Dziecka przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących.

więcej

Bernadeta Świeca

Bernadeta Świeca

Adres: Koszęcin

email: m.swieca@wp.pl

mgr Bernadeta Świeca - Logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących,autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, afazją, upośledzonych i zagrożonych dysleksją.

 

więcej

Małgorzata Świstowska

avatar

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 28/3, 31-109 Kraków

email: malgorzataswistowska@szkolakrakowska.pl

mgr Małgorzata Świstowska - filolog polski, dyplomowany lektor języka polskiego jako obcego, neurologopeda. Prowadzi badania naukowe dotyczące zastosowania metod logopedycznych w nauczaniu języka polskiego jako obcego. W 2007 r. założyła ,,Gżegżółkę’’ - Szkołę Języka Polskiego Jako Obcego oraz Gabinet Neurologopedyczny, gdzie studenci Uniwersytetu Pedagogicznego odbywają praktyki.

więcej

Maria Tabaka

avatar

Adres: poniedziałek - piątek: Kaszów 610, Liszki, soboty: Centrum Metody Krakowskiej, ul. Grochowska 39 A, Kraków

email: mariatabaka@szkolakrakowska.pl

mgr Maria Tabaka - filolog polski, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła filologię polską z logopedią oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej - wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

więcej

Ewa Tomaszewska

avatar

Adres: CHRZĄSZCZ - PRYWATNE CENTRUM JĘZYKA POLSKIEGO TOMASZEWSKA-SPRACHFÖRDERUNG, FELDHOF 12, 6300 ZUG

email: ewatomaszewska@szkolakrakowska.pl, ewatomasz@gmail.com

mgr Ewa Tomaszewska - Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych: Wczesna Interwencja Logopedyczna i Terapeutyczna na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

więcej

Danuta Turoń

Danuta Turoń

Adres: Ruda Śląska

email: danutaturon@szkolakrakowska.pl

mgr Danuta Turoń – jest absolwentką logopedii i pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz terapii wczesnego wspomagania rozwoju we Wrocławiu.

więcej

Ilona Wątor

Wątor

Adres: ul. Jana Brożka 1, 30 - 347 Kraków

email: ilonawator@szkolakrakowska.pl

mgr Ilona Wątor - Filolog polski, logopeda, neurologopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

więcej

Elżbieta Wianecka

avatar

Adres: Kraków

email: elzbietawianecka@szkolakrakowska.pl

Elżbieta Wianecka ukończyła czteroletnie studia zawodowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Matematycznym. Jest także absolwentką Podyplomowych Studiów Logopedycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pracowała jako nauczyciel matematyki, terapeuta i logopeda w Zespole Diagnozy i Terapii. Wówczas zajmowała się dziećmi niesłyszącymi, z obniżoną sprawnością intelektualną oraz z porażeniem mózgowym.

więcej

Agnieszka Wilk

avatar

Adres: os. Dąbrówki 4, 44-300 Wodzisław Śląski

email: agnieszkawilk@szkolakrakowska.pl

mgr Agnieszka Wilk jest neurologopedą i oligofrenopedagogiem. Wykorzystując założenia Metody Krakowskiej, prowadzi terapię w Gabinecie Terapii Logopedycznej w Wodzisławiu Śląskim z dziećmi jąkającymi się, niedosłyszącymi, autystycznymi, zagrożonych dysleksją, z alalią, z afazją dziecięcą, z Zespołem Aspergera, z mózgowym porażeniem dziecięcym.

więcej

Katarzyna Wilk

avatar

Adres: ul. Teofila Lenartowicza 14, 31-138 Kraków

email: katarzynawilk@szkolakrakowska.pl

Mgr Katarzyna Wilk – absolwenta Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku Filologia polska ze specjalizacją logopedyczną oraz studiów podyplomowych Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

więcej

Katarzyna Witek

avatar

Adres: pl. Kościuszki 4, 34-100 Wadowice (2 piętro)

email: katarzynawitek@szkolakrakowska.pl

mgr Katarzyna Witek- absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski, logopeda. Prowadzi Ośrodek Logopedyczny MIĘDZY SŁOWAMI w Wadowicach. 

więcej

Ewa Wojtyńska

Ewa Wojtyńska

Adres: Warszawa, ul. Kamionkowska 45 A

email: ewawojtynska@szkolakrakowska.pl

mgr Ewa Wojtyńska - Logopeda, pedagog, terapeuta. Absolwentka pedagogiki i podyplomowych studiów logopedycznych Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, z zespołem Aspergera, z opóźnionym rozowjem mowy, z alalią, z afazją, z zespołem Downa, niepełnosprawnych intelektualnie, niedosłyszących, dwujęzycznych i zagrożonych dysleksją.

więcej

Justyna Wolska

Justyna Wolska

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Grochowska 39 A, 31-516 Kraków

email: justynawolska@szkolakrakowska.pl

Justyna Wolska - pedagog, logopeda, terapeuta. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. 

więcej

Iwona Wójtowicz

avatar

Adres: ul. Jesiennych liści 7D, 03-289 Warszawa

email: iwonawojtowicz@szkolakrakowska.pl

mgr Iwona Wójtowicz - Nauczyciel nauczania początkowego, logopeda, terapeuta. Absolwentka nauczania początkowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz logopedii Uniwerstytetu Pedagogicznego w Krakowie.

więcej

Magdalena Zapiór

Magdalena Zapiór

Adres: Bochnia

email:

mgr Magdalena Zapiór – logopeda, filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

więcej

Ewa Zawisza-Masłyk

avatar

Adres: ul. Raciborska 16/3, 30-384 Kraków

email: ewazawisza@szkolakrakowska.pl

Dr Ewa Zawisza-Masłyk - pedagog, logopeda. Adiunkt w Instytucie Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z alalią, autyzmem, dyslalią, zagrożonych dysleksją i z zaburzeniami zachowania w niepublicznym klubie dziecięcym "Malutki Odkrywca". 

więcej

Joanna Żmija

zmija

Adres: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska

email: joannazmija@szkolakrakowska.pl

mgr Joanna Żmija - Filolog polski, logopeda, neurologopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współwłaścicielka Ośrodka Logopedycznego SY-LA-BA w Krakowie. Obecnie prowadzi Gabinet Neurologopedyczny SY-LA-BA.

więcej