Wyświetl obszar:  Polska   Europa

Jagoda Cieszyńska

jagoda

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Rakowicka 65, 31-521 Kraków

email: jagoda@szkolakrakowska.pl

Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska – pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Katedrze Logopedii. Przez 28 lat była psychologiem-logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii, a obecnie pełni funkcję dyrektora merytorycznego w portalu konferencje-logopedyczne.pl

więcej

s. mgr Katarzyna Karina Baca

Adres: Kraków, ul. Nazaretańska 1

email:

s. mgr Katarzyna Karina Baca - logopeda, oligofrenopedagog, siostra ze Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu.

 

więcej

Agnieszka Bala

avatar

Adres: ul. Orkana 19B, 34-700 Rabka–Zdrój

email: agnieszkabala@szkolakrakowska.pl

mgr Agnieszka Bala Logopeda, specjalista surdologopedii, pedagog specjalny, terapeuta zaburzeń rozwojowych, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej  Nauki Czytania® Jagody Cieszyńskiej.

więcej

Małgorzata Bartnik

avatar

Adres: Raciechowice 330, 32 - 415 Raciechowice

email: malgorzatabartnik@szkolakrakowska.pl

mgr Małgorzata Bartnik - absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, na kierunku pedagogika przedszkolna. Ukończone Studia Podyplomowe – LOGOPEDIA także na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Jest dyrektorem Przedszkola Samorządowego nr 3 w Dobczycach.

więcej

Barbara Bauman - Bielawska

Barbara Bauman - Bielawska

Adres: ul. Jana III Sobieskiego 10, 85-060 Bydgoszcz (PPP1)

email: barbarabaumanb@szkolakrakowska.pl

mgr Barbara Bauman-Bielawska - logopeda, surdologopedapedagog, oligofrenopedagog, pracowała w Zespole Diagnozy i Terapii Języka w Krakowie. Aktualnie pracuje w Bydgoszczy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 - gdzie prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją, z dysleksją oraz głęboką dysleksją rozwojową, jak również terapię dzieci z zaburzaniami rozwoju systemu językowego.

więcej

Monika Bialik

avatar

Adres: obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim

email: monikabialik@szkolakrakowska.pl

mgr Monika Bialik - logopeda, filolog polski; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów logopedycznych w  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. 

więcej

Ewa Bielenda-Mazur

Ewa Bielenda-Mazur

Adres: ul. Wadowicka 3, Kraków

email: ewabielenda@szkolakrakowska.pl

dr Ewa Bielenda-Mazur – filolog, logopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, wykładowca w Katedrze Logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego, członek Zarządu Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego.

więcej

Małgorzata Błądek-Kolatorska

Małgorzata Błądek-Kolatorska

Adres: Potocka 14/5, 01-652 Warszawa-Żoliborz

email: malgorzata_bladek@onet.pl

dr Małgorzata Błądek- Kolatorska - psycholog, terapeuta. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Prowadzi własny gabinet na warszawskim Żoliborzu, w którym zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami autystycznymi, z zespołem Aspergera, jak również z alalią, afazją i zespołem Downa. Pracuje także z dziećmi zagrożonymi dysleksją oraz z opóźnionym rozwojem mowy. W terapii wykorzystuje wszystkie techniki Metody Krakowskiej®.

Współpracuje z Ośrodkiem Terapeutycznym Przystań Szkraba oraz z Fundacją Na Rzecz Wspierania Dzieci Z Autyzmem I Ich Rodzin "W Kontakcie".

więcej

Sabina Błędzińska

avatar

Adres: ul. Głogowska 28, 40-660 Katowice

email: sabinabledzinska@szkolakrakowska.pl , sabinable80@interia.pl, sperare@sperare.pl

mgr Sabina Błędzińska – logopeda, oligofrenopedagog, surdopedagog, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek.

więcej

Katarzyna Borys

Adres: Tychy, ul Braterska 10

email: katarzynaborys@szkolakrakowska.pl

mgr Katarzyna Borys - Piotrowska  -logopeda, surdopedagog, oligofrenopedagog, pedagog przedszkolny, wykładowca akademicki.

więcej

Joanna Chłądzyńska

Joanna Chłądzyńska

Adres: Kielce ul. Klonowa 39 A

email: joannachladzynska@szkolakrakowska.pl

dr Joanna Chłądzyńskafilolog, logopeda, neurologopeda, pracuję we własnym gabinecie Smok Wawelski. Jestem terapeutą dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, dysleksją.

więcej

Ewelina Ciesielska

Ewelina Ciesielska

Adres: Gabinet logopedyczny „Słówka”, ul. Saperów 19/2, 53-151 Wrocław

email: ewelinaciesielska@szkolakrakowska.pl

mgr Ewelina Ciesielska - filolog polski, logopeda. Pracuje w gabinecie logopedycznym „Słówka” we Wrocławiu. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, alalią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy oraz z zespołem Downa.

więcej

Anna Cieslińska-Fakaj

Adres: Londyn wschodni

email: terapeuta.mk.londyn@gmail.com

mgr Anna Cieślińska-Fakajabsolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Warszawie oraz absolwentka Studiów Podyplomowych Wczesna Interwencja Logopedyczna na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, psycholog kliniczny, terapeuta oraz wspoółzałożycielka pierwszego Centrum Wczesnej Interwencji Terapeutycznej dla polskich dzieci w Luton, w Wielkiej Brytanii. Członek PPA - Polish Psychologist Assosiation w Wielkiej Brytanii, jak rownież, BPS – British Psychological Society.  

więcej

Justyna Czarnecka

Justyna Czarnecka

Adres: Białystok i Bielsk Podlaski

email:

mgr Justyna Czarnecka - absolwentka UMCS w Lublinie kierunku pedagogika specjalna o specjalizacji tyflopedagogika oraz oligofrenopedagogika. Nauczyciel wychowania przedszkolnego. Terapeuta dzieci z autyzmem, zespołem Downa, afazją i innymi zaburzeniami rozwoju. Prowadzi Centrum Rozwoju Dziecka SYLABKOWO w Białymstoku i Bielsku Podlaskim.

więcej

Magdalena Dawidowska

Magdalena Dawidowska

Adres: Gdańsk i Gdynia

email:

mgr Magdalena Dawidowska - pedagog specjalny, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, członek zarządu Fundacji Wspierania Rozwoju JA TEŻ. Prowadzi terapię dzieci z zespołem Downa, autyzmem i innymi zaburzeniami rozwoju.

więcej

Agata Dębicka - Cieszyńska

avatar

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Rakowicka 65, 31-521 Kraków

email: agatacieszynska@szkolakrakowska.pl

mgr Agata Dębicka – Cieszyńska - ukończyła studia psychologiczne na wydziale filozoficznym  Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest również absolwentką studiów podyplomowych: Wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie.

więcej

Patrycja Drozd

Patrycja Drozd 2

Adres: ul. Bursaki 18/3 Lublin

email: patrycjadrozd@szkolakrakowska.pl

mgr Patrycja Drozd  - absolwentka  studiów podyplomowych na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie kierunek przygotowanie pedagogiczne oraz studiów podyplomowych na kierunku logopedia na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.
Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, dysleksją.

więcej

Agnieszka Fabisiak - Majcher

avatar

Adres: ul. Szopkarzy 8, Kraków

email: agnieszkafabisiak@szkolakrakowska.pl

mgr Agnieszka Fabisiak- Majcher - logopeda, surdopedagog, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Ukończyła studia podyplomowe z Wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej. Od kilkunastu lat prowadzi terapię dzieci: autystycznych, z zespołem Aspergera, niesłyszących, z alalią, z afazją, z zaburzeniami komunikacji językowej oraz dyslektycznych.

więcej

Magdalena Feluś

Magdalena Feluś

Adres: ul. Armii Krajowej 27, 32-500 Chrzanów

email: magdalenafelus@szkolakrakowska.pl

mgr Magdalena Feluś - filolog polski i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z alalią, dysleksją, niedosłuchem, zespołem Downa, autyzmem oraz zespołem Aspergera. Pracuje w Gabinecie Logopedycznym PĘTELKA w Chrzanowie.

więcej

Marta Gajewska

Marta Chmielewska

Adres: ul. Reymonta 101 c, 59-900 Zgorzelec

email: marta.gajewska@istmus.pl

mgr Marta Gajewska - filolog polski, logopeda, terapeuta dysleksji. Ukończyła jednocześnie filologię polską i logopedię na Uniwersytecie Wrocławskim. W Centrum Diagnozy i Terapii Dziecka Istmus w Zgorzelcu prowadzi terapię dzieci autystycznych, z alalią, dyslalią, Zespołem Downa, z dysleksją i zagrożonych dysleksją, niedosłyszących. Dodatkowo pracuje jako logopeda w Przedszkolu Niepublicznym „Chatka Puchatka” w Radomierzycach, ZSPiG w Sulikowie oraz Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zgorzelcu.

więcej

Marianna Głębocka - Czarniecka

avatar

Adres: ul. Wrocławska 20, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

email: mariannaglebocka@szkolakrakowska.pl, gcmarianna@gmail.com

mgr Marianna Głębocka-Czarniecka jest neurologopedą i rehabilitantem domowym małych dzieci z wadami słuchu w ogólnopolskim programie „Dźwięki Marzeń”. Prowadzi zajęcia z dziećmi zagrożonymi opóźnieniami rozwojowymi od 3 miesiąca życia oraz z dziećmi z zaburzeniami komunikacji językowej takimi jak autyzm, Zespół Aspergera, alalia, afazja dziecięca, zespół Downa zagrożenie dysleksją w prywatnej Poradni Neurologopedycznej EDULOGMED w Jastrzębiu-Zdroju.

więcej

Dagmara Goszczycka

Dagmara Goszczycka

Adres: Koszalin

email:

mgr Dagmara Goszczycka - Ukończyła oligofrenopedagogikę, psychopedagogikę oraz socjoterapię wraz z diagnozą i terapią pedagogiczną. Obecnie w trakcie studiów podyplomowych z logopedii. Zajmuje się terapią dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami rozwoju, zaburzeniami komunikacji językowej oraz z opóźnieniem rozwoju mowy.

więcej

Barbara Górnik

avatar

Adres: ul. Kościuszki 341, 40-690 Katowice

email: barbaragornik@szkolakrakowska.pl

mgr Barbara Górnik - Logopeda, surdopedagog. Absolwentka pedagogiki specjalnej oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Specjalista surdologopedii Uniwersytetu Wrocławskiego.

więcej

Magdalena Horwat

avatar

Adres: ul. Prądnicka 83, 31-202 Kraków

email: magdalenahorwat@szkolakrakowska.pl

mgr Magdalena Horwat - absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, filolog polski, logopeda. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem,  Zespołem Aspergera,  Zespołem Downa, afazją dziecięcą, alalią, dyslalią, dysleksją, ADD, ADHD oraz niwelowaniem wad wymowy.

więcej

Dorota Iwanicka

Dorota Iwanicka

Adres: Centrum Metody Krakowskiej, ul. Mokotowska 46 A/23, Warszawa

email: dorotaiwanicka@szkolakrakowska.pl

mgr Dorota Iwanicka - absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku Logopedia z Audiologią, studentka Wczesnej Interwencji Logopedycznej i Terapeutycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją, zespołami genetycznymi, opóźnionym rozwojem mowy. W pracy wykorzystuje m. in. Manualne Torowanie Głosek.

więcej

Beata Jakubiec

Beata Jakubiec

Adres: Łuków

email: jak_bea@o2.pl

mgr Beata Jakubiec - pedagog specjalny, logopeda, certyfikowany terapeuta Metody Krakowskiej oraz Manualnego Torowania Głosek, absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie, Podyplomowych studiów Logopedycznych na UMCS w Lublinie.Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, zespołem Downa, dwujęzycznych, z niedosłuchem, alalią, afazją. Pracuje w Gabinecie Logopedycznym w Łukowie.  

więcej

Alicja Kabała

avatar

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Rakowicka 65, 31-521 Kraków

email: alicjakabala@szkolakrakowska.pl

mgr Alicja Kabała - aktorka, logopeda, logopeda medialny. Pracuje w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie w Instytucie Filologii Polskiej. Prowadzi zajęcia z emisji głosu i kultury żywego słowa.

więcej

Roma Kaleta

avatar

Adres: ul.Podwislocze 36 lok 112. 35-309 Rzeszów

email: romafranczak@szkolakrakowska.pl

mgr Roma Kaleta - Filolog polski, logopeda, surdologopeda, terapeuta, protetyk słuchu. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz surdologopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

więcej

Halina Kasprzyk

Halina Kasprzyk

Adres: Zabrze

email: halinakasprzyk@szkolakrakowska.pl

mgr Halina Kasprzyk – jest absolwentką logopedii i pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz terapii wczesnego wspomagania rozwoju we Wrocławiu. Ukończyła również edukację polonistyczną.

więcej

Izabela Kamysz

avatar

Adres: ul. Librowszczyzna 3/13, 31-030 Kraków

email: izabelakamysz@szkolakrakowska.pl

mgr Izabela Kamysz - Filolog polski, logopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje w Ośrodku Logopedycznym MówiMY w Krakowie.

więcej

Kinga Kassowska

avatar

Adres: ul. Żeromskiego 8/5, Zakopane

email: kingakassowska@szkolakrakowska.pl

mgr Kinga Kassowska - logopeda, pedagog, filolog, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej. Opieką logopedyczną w szkole podstawowej i przedszkolu w Zakopanem obejmuje dzieci zagrożone dysleksją i dyslektyczne.

więcej

Jolanta Katra

Katra

Adres: Olkusz i Krzeszowice

email: jolantakatra@szkolakrakowska.pl

mgr Jolanta Katra - pedagog,   terapeuta  -  ukończyłam  studia magisterskie   w   Akademii  Świętokrzyskiej w  zakresie   edukacja   wczesnoszkolna   i   przedszkolna  z  terapią  pedagogiczną.

więcej

Tatiana Klimek

Tatiana Klimek

Adres: Warszawa (Włochy) ul. Obywatelska 5/104

email: tatiana.klimek@wp.pl

mgr Tatiana Klimek - logopeda, filolog, terapeuta wczesnej interwencji.
Ukończyła filologię polską ze specjalnością: logopedia w Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz wczesną interwencję logopedyczną i terapeutyczną w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.
Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, zespołem Downa, alalią, afazją oraz dzieci dyslektycznych i zagrożonych dysleksją.  Ma bogate doświadczenie w pracy z dziećmi dwujęzycznymi – sama jest osobą dwujęzyczną.

więcej

Dorota Konieczna

avatar

Adres: ul. Kołłątaja 22/13, 33-100 Tarnów

email: dorotakonieczna@szkolakrakowska.pl

mgr Dorota Konieczna jest filologiem polskim i logopedą, absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, doktorantką na Wydziale Filologicznym w zakresie językoznawstwa.

więcej

Marta Korendo

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Rakowicka 65, 31-521 Kraków

email: martakorendo@szkolakrakowska.pl

dr hab. Prof. UP Marta Korendo – jest filologiem polskim i logopedą, adiunktem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, upośledzonych i zagrożonych dysleksją.

więcej

Iwona Kowalcze - Filar

Iwona Kowalcze-Filar

Adres: Centrum Rozwoju Dziecka ul. Orkana 19B, 34-700 Rabka–Zdrój

email: iwonakowalczefilar@szkolakrakowska.pl

mgr Iwona Kowalcze-Filar – logopeda, pedagog, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa oraz dzieci zagrożonych dysleksją. W swojej pracy wykorzystuje między innymi Symultaniczno - Sekwencyjną Naukę Czytania®, Manualne Torowanie Głosek® oraz Gesty Artykulacyjne.

 

więcej

Anna Krawiec

avatar

Adres: Gabinet logopedyczny SYLABKI, Szczecin

email: anna.krawiec86@wp.pl

Anna Krawiec - filolog polski, logopeda; absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowych studiów logopedycznych na Uniwersytecie Szczecińskim.

więcej

Aleksandra Krzemińska

Aleksandra Kantorska

Adres: Poznań, ul. Biegańskiego 36 oraz Bydgoszcz (w weekendy)

email: aleksandrakantorska@szkolakrakowska.pl

mgr Aleksandra Krzemińska - pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Aktualnie pracuje w poznańskim przedszkolu integracyjno-terapeutycznym Akademia Ciekawskiej prof. Sówki (Milusin), gdzie prowadzi zajęcia indywidualne z dziecmi z autyzmem, zespołami genetycznymi oraz trudnościami w rozwoju. 

więcej

Małgorzata Kuśnierz

avatar

Adres: ul. Wadowicka 3 (budynek HYDROPOL) pok. 22 30-347 Kraków

email: malgorzatakusnierz@szkolakrakowska.pl

mgr Małgorzata Kuśnierz – pedagog, logopeda, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Od kilkunastu lat pracuje w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 28 „Na tęczowym Wzgórzu” w Krakowie, najpierw jako nauczyciel wspomagający, a od czterech lat jako logopeda. Od roku 2010 prowadzi również prywatny gabinet neurologopedyczny „PLECIUGA”.

więcej

Klaudia Lepucka

Klaudia Lepucka

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Rakowicka 65, 31-516 Kraków

email: klaudialepucka@szkolakrakowska.pl

mgr Klaudia Lepucka -  filolog polski, logopeda. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, afazją, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej. Obecnie, słuchaczka studiów doktoranckich.

więcej

Justyna Leszka

Justyna Leszka

Adres: Poznań: ul. Błażeja 88D oraz Czartki 49/21, k. Kalisza

email: jleszka@szkolakrakowska.pl

dr Justyna Leszka – dr nauk humanistycznych, pedagog specjalny, logopeda, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Adiunkt na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM. Dyrektor Ośrodka Diagnozy i Terapii Fundacji "Nowa Nadzieja". 

więcej

Wioletta Lewicka - Stępień

avatar

Adres: ul.Ożarowska 15, 27-600 Sandomierz

email: wiolalewicka@szkolakrakowska.pl

mgr Wioletta Lewicka - Stępień - Absolwentka filologii polskiej ze specjalnością logopedyczną  Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie neurologopedii, a także emisji głosu.Od 1999 roku prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją dziecięcą, alalią, dyslalią, porażeniem mózgowym oraz z dysleksją.Prowadzi szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

więcej

Joanna Ligęza

avatar

Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 28/3, 31-109 Kraków

email: joannaligeza@szkolakrakowska.pl

mgr Joanna Ligęza - Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, filolog polski, logopeda. Pracuje w Gabinecie Neurologopedycznym i Szkole Języka Polskiego dla Obcokrajowców „Gżegżółka” w Krakowie.

więcej

Elżbieta Ławczys

avatar

Adres:

email: elzbietalawczys@szkolakrakowska.pl

Dr Elżbieta Ławczys - Doktor językoznawstwa, logopeda. W pracy zawodowej zajmuje się terapią dzieci z poważnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania prof. Jagody Cieszyńskiej.

więcej

Joanna Łozowicka-Zimny

avatar2

Adres: ul. Saperów 19, 53-151 Wrocław

email: joannalozowicka@szkolakrakowska.pl

mgr Joanna Łozowicka-Zimny – filolog polski, logopeda, absolwentka dziennych studiów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi gabinet logopedyczny Słówka we Wrocławiu.

więcej

Anna Ludwiczak

Anna Ludwiczak

Adres: Grójec i Radom

email:

mgr Anna Ludwiczak - Logopeda, pedagog specjalny, terapeuta. Absolwentka edukacji wczesnoszkolnej z oligofrenopedagogiką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pedagogiki korekcyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz logopedii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Pracowała jako nauczyciel w oddziałach przedszkolnych i klasach I-III. Obecnie prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, afazją, zespołami genetycznymi, porażeniem mózgowym oraz dysleksją. Pracuje w Grójcu i Radomiu.

więcej

Marta Marszałek

Marta Marszałek

Adres: Przedszkole TPD "Chatka Puchatka" ul. Różyckiego 5, Kraków

email: martamarszalek@szkolakrakowska.pl

mgr Marta Marszałek - logopeda. Ukończyła filologię polską w zakresie logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie, a obecnie jest doktorantką Wydziału Polonistyki UJ. Pracuje w Przedszkolu TPD „Chatka Puchatka” w Krakowie.

więcej

Weronika Milewska

Weronika Milewska

Adres: Warszawa

email: weronikamilewska@szkolakrakowska.pl

mgr Weronika Milewska - filolog, neurologopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej i logopedii Uniwersytetu Warszawskiego, wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z alalią, z mózgowym porażeniem dziecięcym i zagrożonych dysleksją. 

więcej

Julita Miziołek

Adres: Ciechanów

email: julitamiziolek@szkolakrakowska.pl

mgr Julita Miziołek - surdopedagog, logopeda, pedagog specjalny, terapeuta. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, afazją, niedosłyszących, z zespołem Downa i zagrożonych dysleksją.

więcej

Marta Młodzińska

avatar

Adres: ul. Zesłańców Polskich 98 m. 1 Warszawa

email: martamlodzinska@szkolakrakowska.pl

mgr Marta Młodzińska - absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi terapie dzieci z zaburzeniami językowymi, m.in. z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa, porażeniem mózgowym oraz dzieci zagrożonych dysleksją. Współpracuje z placówkami oświatowymi (przedszkola, szkoła). Prywatnie mama Alicji z zespołem Downa.

więcej

Maria Musiał

avatar

Adres: os. Stalowe 12/3, 31-921 Kraków

email: mariamusial@szkolakrakowska.pl

mgr Maria Musiał - absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie filolog polski, logopeda. Pracuje jako logopeda w projekcie Unii Europejskiej „Szkoła podstawowa dobrym startem przyszłość”, w poradni logopedycznej NZOZ w Iwanowicach Dworskich oraz w prywatnym gabinecie logopedycznym „Wesołe głoski”.

więcej

Beata Naklicka

avatar

Adres: ul. Św. Marcina 22F, 35-330 Rzeszów

email: beatanaklicka@szkolakrakowska.pl

mgr Beata Naklicka jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunku pedagogika, o specjalizacji pedagogika opiekuńczo – wychowawcza, a także podyplomowych studiów logopedycznych oraz wczesnej interwencji terapeutycznej i logopedycznej - wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie.

więcej

Anna Nallur

avatar

Adres: ul. Majolikowa 27, Warszawa

email: annanallur@szkolakrakowska.pl

mgr Anna Nallur – Psycholog, terapeuta, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, z dyslalią, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa ora dzieci zagrożonych dysleksją.

więcej

Anna Nepomuceno

avatar

Adres: New London, CT, USA

email: annaniedzwiecka@szkolakrakowska.pl

Mgr Anna Nepomuceno – psycholog, terapeuta, filolog polski, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Absolwentka psychologii Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i filologii polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera, z alalią, z porażeniem mózgowym, upośledzonych, z zespołem Downa i dysleksją.

więcej

Justyna Nowak-Kolasa

avatar

Adres: plac Kościuszki 4, 34-100 Wadowice (2 piętro)

email: justynanowak@szkolakrakowska.pl

Mgr Justyna Nowak-Kolasa – jest absolwentką studiów dziennych Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku Filologia polska, specjalizacji logopedycznej.

więcej

Zdzisława Orłowska - Popek

avatar

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Rakowicka 65, 31-521 Kraków

email: slawkaorlowska@szkolakrakowska.pl

dr Zdzisława Orłowska - Popek jest adiunktem w Katedrze Logopedii i Lingwistyki Edukacyjnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz logopedą w Zespole Diagnozy i Terapii w SOSW dla Dzieci Niesłyszących. Od 1996 roku pracuje z dziećmi niesłyszącymi, autystycznymi, z alalią, z zespołem Aspergera i zagrożonymi dysleksją.

więcej

Małgorzata Ozon

Małgorzata Ozon

Adres: ul. Kasztelańska 31/4, 20-810 Lublin

email: malgorzataozon@szkolakrakowska.pl

mgr Małgorzata Ozon - logopeda, neurologopeda kliniczny, pedagog. Absolwentka UMCS w Lublinie oraz Akademii Medycznej we Wrocławiu. Dyrektor, współwłaściciel Przedszkola Niepublicznego "BAJNINIO" oraz Gabinetu Diagnostyczno - Terapeutycznego "BAJNINIO".

więcej

Justyna Pawela

avatar

Adres: ul. Paderewskiego 157A, 04-438 Warszawa

email: justynapawela@szkolakrakowska.pl

mgr Justyna Pawela - Filolog, logopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz logopedii Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

więcej

Lucyna Pawełek

Lucyna Pawełek

Adres: Żywiec

email: lucynapawelek@szkolakrakowska.pl

mgr Lucyna Pawełek - filolog polski, logopeda, neurologopeda. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku - Białej. Zajmuje się terapią dzieci z alalią, z afazją dziecięcą, z autyzmem, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, z zaburzeniami słuchu, z obniżoną sprawnością intelektualną i z dysleksją. 

więcej

Magdalena Peterek

avatar

Adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy Tarnowskiej Szkole Wyższej ul. Mościckiego 27, budynek B, 33-100 Tarnów

email: magdalenapeterek@szkolakrakowska.pl

Dr Magdalena Peterek – surdopedagog i logopeda. Absolwent Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.  Pracuje jako adiunkt w Tarnowskiej Szkole Wyższej wykładając na kierunku pedagogika specjalna i logopedia. Prowadzi gabinet logopedyczno – terapeutyczny dla  dzieci z zaburzeniami rozwoju języka. 

więcej

Ewelina Pochowska

Ewelina Pochowska

Adres: HILL CORK

email: ewelinap12345@gmail.com

Ewelina Pochowska - logopeda, absolwentka Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego. Terapie logopedyczna prowadze w Irlandii z dziecmi z autyzmem, z zespolem Downa, aspergera, alalia, zaburzeniami komunikacji jezykowej i opoznionym rozwojem mowy.

więcej

Anna Podyma

avatar

Adres: Ostródzka 88b, 03-289 Warszawa- Białołęka

email: annapodyma@szkolakrakowska.pl

mgr Anna Podyma - pedagog specjalny, logopeda,  neurologopeda, terapeuta. Absolwentka pedagogiki specjalnej i logopedii  Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz neurologopedii Uniwersytetu Humanistyczno- Społecznego SWPS w  Warszawie. 
Prowadzi terapię dzieci  z autyzmem,  całościowymi zaburzeniami rozwoju,  zespołem Aspergera, alalią,  afazją,  zespołami genetycznymi, niepełnosprawnością intelektualną i zagrożonych dysleksją.

więcej

Beata Rados – Cudak

avatar

Adres: Koszalin, ul. Komisji Edukacji Narodowej 5

email: brcedukacja@wp.pl

mgr Beata Rados – Cudak - pedagog specjalny – terapeuta, neurologopeda, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek.

więcej

Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska

avatar

Adres: os. Stefana Batorego 19/38, 60-687 Poznań

email: malgorzatarutkiewicz@szkolakrakowska.pl

dr Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska – jest językoznawcą i neurologopedą, adiunktem w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

więcej

Joanna Sak

avatar

Adres: Dębica

email: joannasak@szkolakrakowska.pl

mgr Joanna Sakfilolog polski, logopeda, neurologopeda. Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

więcej

Katarzyna Sedivy-Mączka

avatar

Adres: Kraków

email: katarzyna.sedivy@gmail.com

dr Katarzyna Sedivy-Mączka – jest absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku pedagogika specjalna, o specjalizacji surdopedagogika oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, certyfikowana Terapeutka Manualnego Torowania Głosek.

więcej

Anna Siudak

avatar

Adres:

email: annasiudak@szkolakrakowska.pl

dr Anna Siudak - dr filologii polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie; wiceprzewodnicząca Małopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, kierownik Pracowni Logopedycznej MO PTL, specjalistka wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej oraz neuroterapii.

więcej

Barbara Skawina

avatar

Adres: ul. Kornela Makuszyńskiego 4b, 35-313 Rzeszów

email: barbaraskawina@szkolakrakowska.pl

mgr Barbara Skawina jest absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie, kierunku pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, podyplomowych studiów logopedycznych w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz kierunku wczesna interwencja terapeutyczna i logopedyczna, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

więcej

Aleksandra Skibowska

Aleksandra Skibowska

Adres: ul. Słowackiego 12, Warszawa Żoliborz

email: a.skibowska@dzieciom.pl

Aleksandra Skibowska – pedagog specjalny, logopeda, neurologopeda.  Absolwentka  studiów magisterskich na  Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

więcej

Anna Skobel

Anna Skobel

Adres: Przychodnia Meritum, 28 Lutego 13-15/1, 78- 400 Szczecinek

email:

mgr Anna Skobel - neurologopeda, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, oligofrenopedagog, filolog polski. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy oraz zespołem Downa. Pracuje jako neurologopeda w Terapeutycznym Punkcie Przedszkolnym ,,Jaś i Małgosia,, w Szczecinku oraz Przychodni MERITUM.

więcej

Łucja Skrzypiec

Łucja Skrzypiec

Adres: Katowice

email: lucjaskrzypiec@szkolakrakowska.pl

dr Łucja Skrzypiec - absolwentka Uniwersytetu Śląskiego (pedagogika) i Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (logopedia). Zajmuje się terapią dzieci z zaburzeniami językowymi.

więcej

Karolina Spałek

Karolina Spałek

Adres: ul. Kaczyniec 2, 42-600 Tarnowskie Góry

email: karolina.spalek@gmail.com

mgr Karolina Spałek - logopeda, neurologopeda, filolog. Pracuje w przedszkolu integracyjnym w Tarnowskich Górach, prowadząc indywidualną terapię logopedycną dzieci z zaburzeniami rozwoju oraz wadami wymowy. W prywatnym gabinecie prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, zespołem Downa oraz niedosłuchem. 

więcej

Izabela Spychał

Izabela Spychał

Adres: ul. Śpiewaków 4, Poznań

email:

mgr Izabela Spychał - logopeda, pedagog. Ukończyła studia wyższe w zakresie pedagogiki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studia podyplomowe: Logopedia i Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka. Dodatkowe kwalifikacje zdobyła na licznych szkoleniach i kursach. Jest założycielem ośrodka diagnostyczno-terapeutycznego Integracja Plus w Poznaniu, który działą od 2010 roku.

W ostatnich latach diagnozuje oraz prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Jej podopiecznymi są przede wszystkim dzieci z autyzmem, Zespołem Downa, afazją dziecięca, dysleksą i innymi zaburzeniami. 

więcej

Olga Sygit

Olga Sygit

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Rakowicka 65, 31-521 Kraków

email: olgasygit@szkolakrakowska.pl

mgr Olga Sygit -  filolog polski i logopeda, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, certyfikowana terapeutka Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Downa, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. Pracuje w Centrum Metody Krakowskiej

więcej

Beata Szcześniak

Beata Szcześniak

Adres: Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne „Sylabka” Ciechanów ul. Płońska 29

email: beatas2007@gmail.com

mgr Beata Szcześniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersyteu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu terpii pedagogicznej. Prowadzi terapię z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonymi dysleksją oraz z dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy.

więcej

Barbara Szul

Adres: Dębica

email: barbaraszul@szkolakrakowska.pl

mgr Barbara Szul - logopeda, neurologopeda, terapeuta wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego. Absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Uniwersytetu M. Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Prowadzi zajęcia terapeutyczne z dziećmi: z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, dysleksją, niepełnosprawnymi intelektualnie i niedosłyszącymi.

 

więcej

Aneta Szumska

Aneta Szumska

Adres: Vocatio Terapia i Edukacja,ul. Juliusza Osterwy 2B, Warszawa (Radość) oraz ul. Ratuszowa 11, Warszawa-Praga

email: anetaszumska@szkolakrakowska.pl

mgr Aneta Szumska - neurologopeda, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji i wspomagania rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Humanistyczno-Społecznego SWPS, Akademii Pedagogiki Specjalnej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Prowadzi terapię zaburzeń rozwoju mowy występujących u dzieci z autyzmem i innymi całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, zespołem Aspergera, alalią, afazją, niedosłuchem, porażeniem mózgowym, zespołami genetycznymi i obniżoną sprawnością intelektualną. Zajmuje się także korygowaniem nieprawidłowości artykulacyjnych, wyrównywaniem opóźnień rozwoju mowy oraz prowadzi terapię dzieci zagrożonych dysleksją.

więcej

Olga Szwabowicz

Olga Szwabowicz

Adres: ul. Hubska 60B/38, 50-502 Wrocław

email: olgaszwabowicz@szkolakrakowska.pl

mgr Olga Szwabowicz – psycholog, terapeuta, studentka Wczesnej Interwencji Logopedycznej i Terapeutycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Zajmuje się terapią dzieci: z autyzmem, Zespołem Aspergera, porażeniem mózgowym, wadami genetycznymi oraz zagrożonych dysleksją. Prowadzi własny gabinet we Wrocławiu, gdzie wykorzystuje m.in. Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania, Manualne Torowanie Głosek, Gesty Artykulacyjne.

więcej

Magdalena Szymczak-Ziętek

Magdalena Szymczak

Adres: Gdańsk

email: magdalenaszymczak@szkolakrakowska.pl

mgr Magdalena Szymczak-Ziętek - pedagog wczesnej interwencji, logopeda, terapeuta Metody Krakowskiej. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Pedagogiki Specjalnej. Ukończyła logopedię w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, afazją, zespołami genetycznymi, porażeniem mózgowym oraz dysleksją. W pracy stosuje MTG- Manualne Torowanie Głosek. Od 2013 roku prowadzi prywatny gabinet logopedyczny Mówię i Czytam - Centrum Wspomagania Rozwoju PAPLA.

więcej

Zuzanna Ślifierz

Zuzanna Ślifierz

Adres: Złotów, Piła, Zalesie

email: zuzannaslifierz@szkolakrakowska.pl

mgr Zuzanna Ślifierz - logopeda, pedagog, terapeuta zaburzeń rozwoju dzieci. Absolwentka pedagogiki i logopedii Akademii Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz terapii pedagogicznej Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Prowadzi terapię dzieci z Zespołem Downa, autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, afazją, porażeniem mózgowym, dysleksją i zagrożonych dysleksją.

więcej

Anna Świątek

avatar

Adres: ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków (1 piętro, pokój 112)

email: annaswiatek@szkolakrakowska.pl

mgr Anna Świątek – ukończyła psychologię w Uniwersytecie Jagiellońskim i podyplomowe studia logopedyczne w Uniwersytecie Pedagogicznym. Diagnozuje i prowadzi terapię w Zespole Wczesnego Wspomagania  Rozwoju Dziecka przy Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym dla Dzieci Niesłyszących.

więcej

Bernadeta Świeca

Bernadeta Świeca

Adres: ul. Opiełki 11 D, Koszęcin

email: bernadetaswieca@szkolakrakowska.pl

mgr Bernadeta Świeca - Neurologopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, certyfikowany terapeuta Manualnego Torowania Głosek. Prowadzi terapię dzieci niesłyszących,autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, afazją, upośledzonych i zagrożonych dysleksją.

więcej

Anna Świstowska

Anna Świstowska

Adres: ul. Kocjana 1B/121, Warszawa

email: aswistowska@o2.pl

mgr Anna Świstowska – absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, kierunku informatyka z ekonometrią oraz matematyka. Ukończyła również podyplomowe studia z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, na którym obecnie studiuje logopedię.

 

Prowadzi terapię neurobiologiczną dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołem Downa, alalią, afazją, dysleksją, zagrożonych dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy.

W pracy wykorzystuje m. in. Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania, Manulane Torowanie Głosek, Gesty Artykulacyjne.

Prywatnie mama Stasia, wcześniaka z porażeniem mózgowym i afazją.

  

więcej

Maria Tabaka

avatar

Adres: poniedziałek - piątek: Kaszów 610, Liszki, soboty: Centrum Metody Krakowskiej, ul. Rakowicka 65, Kraków

email: mariatabaka@szkolakrakowska.pl

mgr Maria Tabaka - filolog polski, logopeda, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ukończyła filologię polską z logopedią oraz studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej i terapeutycznej - wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

więcej

Ewa Tomaszewska

avatar

Adres: CHRZĄSZCZ EWA TOMASZEWSKA ul. Gawota 6B m.21 02-830 Warszawa

email: ewatomaszewska@szkolakrakowska.pl, ewatomasz@gmail.com

mgr Ewa Tomaszewska - Nauczyciel przedszkolny i wczesnoszkolny, pedagog, terapeuta wczesnej interwencji. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego i Studiów Podyplomowych: Wczesna Interwencja Logopedyczna i Terapeutyczna na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. 

więcej

Danuta Turoń

Danuta Turoń

Adres: ul.Norwida 20a/5, 41-700 Ruda Śląska

email: danutaturon@szkolakrakowska.pl

mgr Danuta Turoń – jest absolwentką logopedii i pedagogiki specjalnej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz terapii wczesnego wspomagania rozwoju we Wrocławiu. Ukończyła również wiele warsztatów dotyczących metod diagnozowania dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej. Pracuje w Przedszkolu nr 40 w Rudzie Śląskiej prowadząc terapię logopedyczną oraz wczesnego wspomagania dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, alalią, afazją, upośledzonych umysłowo, zagrożonych dysleksją, z autyzmem, Zespołem Aspergera i niedosłuchem. 

więcej

Joanna Wach-Szadkowska

Joanna Wach-Szadkowska

Adres: Shortstown, Bedfordshire, Wielka Brytania

email:

mgr Joanna Wach-Szadkowska - absolwentka psychologii klinicznej i zdrowia na Uniwersytecie Łódzkim. Pedagog - nauczyciel wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Zajmuje się wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją dziecięcą, alalią, Zespołem Downa, dyslektycznych i zagrożonych dysleksją.

więcej

Anna Warda

Anna Warda

Adres: Puławy, Lublin, woj. lubelskie - gabinet mobilny

email: annawarda@slowikowo.com

mgr Anna Warda - absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim. Terapeuta dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, alalią, afazją, MPD, zespołem Downa, dysleksją oraz  innymi zaburzeniami rozwoju. Specjalizuje się również w terapii dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi, społecznymi i zachowania. Na terenie województwa lubelskiego prowadzi Centrum Wspomagania Rozwoju Dziecka SŁOWIKOWO.

więcej

Ilona Wątor

Wątor

Adres: ul. Jana Brożka 1, 30 - 347 Kraków

email: ilonawator@szkolakrakowska.pl

mgr Ilona Wątor - Filolog polski, logopeda, neurologopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

więcej

Elżbieta Wianecka

avatar

Adres: Kraków

email: elzbietawianecka@szkolakrakowska.pl

Elżbieta Wianecka ukończyła czteroletnie studia zawodowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej na Wydziale Matematycznym. Jest także absolwentką Podyplomowych Studiów Logopedycznych w Wyższej Szkole Pedagogicznej. Pracowała jako nauczyciel matematyki, terapeuta i logopeda w Zespole Diagnozy i Terapii. Wówczas zajmowała się dziećmi niesłyszącymi, z obniżoną sprawnością intelektualną oraz z porażeniem mózgowym.

więcej

Agnieszka Wilk

avatar

Adres: os. Dąbrówki 4, 44-300 Wodzisław Śląski

email: agnieszka.wilk@wp.pl

mgr Agnieszka Wilk jest neurologopedą i oligofrenopedagogiem. Wykorzystując założenia Metody Krakowskiej, prowadzi terapię w Gabinecie Terapii Logopedycznej w Wodzisławiu Śląskim z dziećmi jąkającymi się, niedosłyszącymi, autystycznymi, zagrożonych dysleksją, z alalią, z afazją dziecięcą, z Zespołem Aspergera, z mózgowym porażeniem dziecięcym.

więcej

Katarzyna Wilk

Katarzyna Wilk

Adres: TOTORO Niepubliczna Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna dla dzieci i młodzieży, ul. Orląt Lwowskich 2/2 Kraków

email: katarzynawilk@szkolakrakowska.pl

Mgr Katarzyna Wilk – absolwenta Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, kierunku Filologia polska ze specjalizacją logopedyczną oraz studiów podyplomowych Wczesna interwencja logopedyczna i terapeutyczna – wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

więcej

Katarzyna Witek-Czerwik

avatar

Adres: pl. Kościuszki 4, 34-100 Wadowice (2 piętro)

email: katarzynawitek@szkolakrakowska.pl

mgr Katarzyna Witek- absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, filolog polski, logopeda. Prowadzi Ośrodek Logopedyczny MIĘDZY SŁOWAMI w Wadowicach. 

więcej

Agnieszka Wojtanek

Agnieszka Wojtanek

Adres: ul. Eustachiewicza 3, Puławy

email: agnieszkawojtanek@szkolkrakowska.pl

mgr Agnieszka Wojtanek - logopeda, neurologopeda, nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie oraz Uniwersytetu M. Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Aktualnie pracuje w SPECTRUM Terapia i Rozwój, Przedszkole/Szkoła Podstawowa,ul Zygmunta Wróblewskiego 25, 24-100 Puławy. Od trzech lat prowadzi również prywatny gabinet neurologopedyczny "AGA".
Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, alalią, afazją, dysleksją, zespołami genetycznymi, opoźnionym rozwojem mowy, porażeniem mózgowym. 

więcej

Ewa Wojtyńska

Ewa Wojtyńska

Adres: Warszawa, Al. Waszyngtona 33 lok. 93

email: ewawojtynska@szkolakrakowska.pl

mgr Ewa Wojtyńska - neurologopeda, logopeda, pedagog, terapeuta.
Absolwentka logopedii Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz neurologopedii Uniwersytetu Pedagogicznego im. K.E.N. w Krakowie. 
Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, z całościowymi zaburzeniami rozwoju, z zespołem Aspergera, z opóźnionym rozwojem mowy, z alalią, z afazją, z zespołami genetycznymi, niepełnosprawnych intelektualnie, niedosłyszących, dwujęzycznych i zagrożonych dysleksją. 

więcej

Justyna Wolska

Justyna Wolska

Adres: Centrum Metody Krakowskiej ul. Rakowicka 65, 31-521 Kraków

email: justynawolska@szkolakrakowska.pl

mgr Justyna Wolska - pedagog, logopeda, terapeuta. Absolwentka pedagogiki na Uniwersytecie Jagiellońskim i logopedii na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, alalią, dysleksją. 

więcej

Magdalena Zapiór

Magdalena Zapiór

Adres: Bochnia

email:

mgr Magdalena Zapiór – logopeda, filolog polski, absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie.

więcej

Ewa Zawisza

avatar

Adres: Gabinet Terapii ProZA, ul. Darowskiego 11/22, 30-198 Kraków

email: ewazawisza@szkolakrakowska.pl, rodzicprojekt@gmail.com

dr Ewa Zawisza - pedagog, logopeda. Posiada wieloletnie doświadczenie praktyczne w terapii dzieci z alalią, autyzmem, Zespołem Aspergera, dyslalią, zagrożonych dysleksją i zaburzeniani zachowania. Pracownik naukowy UP w Krakowie.  

więcej

Joanna Żmija

zmija

Adres: Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska

email: joannazmija@szkolakrakowska.pl

mgr Joanna Żmija - Filolog polski, logopeda, neurologopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz neurologopedii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Współwłaścicielka Ośrodka Logopedycznego SY-LA-BA w Krakowie. Obecnie prowadzi Gabinet Neurologopedyczny SY-LA-BA.

więcej

Marcelina Żółtowska

Marcelina Żółtowska

Adres: Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY ul. Błażeja 88D, Poznań

email:

mgr Marcelina Żółtowska - logopeda, pedagog specjalny, terapeuta dzieci z zaburzeniami rozwoju. Zajmuje się terapią dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, alalią, niepełnosprawnością intelektualną, wadami genetycznymi. Specjalizuje się w stymulacji nabywania umiejętności komunikacji językowej u dzieci z zaburzeniami rozwoju. Prowadzi Centrum Terapeutyczne OD GŁOWY DO MOWY w Poznaniu, gdzie zajmuje się diagnozą i terapią dzieci, a także organizuje konsultacje dla rodziców. Prowadzi wykłady i ćwiczenia dla studentów, jest również autorem szkoleń i warsztatów dla terapeutów i nauczycieli. Obecnie kontynuuje studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu z zakresu neurologopedii klinicznej z wczesną interwencją logopedyczną.

więcej