Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania® w grupie

Wyświetl obszar:  Polska   Europa

Klaudia Grzelak

Klaudia Grzelak

Adres: ul. Bogusza 8A oraz ul. Deszczowa 8, Poznań

email: grzelak.klaudia@wp.pl

mgr Klaudia Grzelak – logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta Dzieci z wyzwaniami rozwojowymi. Zawodowo związana z Przedszkolem Terapeutycznym Ciekawski Jeż o! Zwierz oraz Przedszkolami Językowymi Reggio Emilia Ciekawska Hop Sa Sów Ka & Ciekawski Tra La Li Sek, specjalizujących się w rozwoju mowy i języka. Jest specjalistą ściśle współpracującym z Rodzinami w zakresie terapii indywidualnej Dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, afazją, opóźnionym rozwojem mowy oraz zespołami genetycznymi. Prowadzi również zajęcia grupowe:  Dziecięce Szkółki Czytania oraz Profilaktykę logopedyczną. A ponadto prowadzi warsztaty, szkolenia i zajęcia otwarte. Swoje działania w dużej mierze opiera na założeniach Metody Krakowskiej.

więcej

Elżbieta Jarczyk

Elżbieta Jarczyk

Adres: Publiczne Przedszkole Bajka, ul. Bielska 12, Buczkowice

email: ela.golabek.jarczyk@gmail.com

mgr Elżbieta Jarczyk - Logopeda, pedagog specjalny w zakresie oligofrenopedagogiki i pedagogiki terapeutycznej, nauczyciel wychowania przedszkolnego, Absolwentka Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje jako logopeda w Publicznym Przedszkolu "Bajka" w Buczkowicach.

więcej

Dorota Kowalska-Ruta

Dorota Kowalska-Ruta

Adres: Lublin, ul. Kawaleryjska 10 (w Centrum Medycznym Tulipan)

email: savantia@o2.pl

mgr Dorota Kowalska-Ruta - neurologopeda, prowadzi terapię dzieci i dorosłych w zakresie zaburzeń mowy o podłożu neurologicznym, a także zaburzeń połykania, jedzenia i karmienia. Pracuje w Oddziale Neurologicznej Rehabilitacji Dziecięcej i Oddziale Dziennym Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, a także w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji szpitala SPSK4 w Lublinie. Jest konsultantem w Klinice Patologii Noworodków i Niemowląt USD w Lublinie. 

więcej

Agnieszka Piech-Pietrykin

Adres:

email:

mgr Agnieszka Piech-Pietrykin- logopeda, surdopedagog, nauczyciel języka polskiego oraz edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta ręki. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku filologia polska, studiów licencjackich na kierunku pedagogika specjalna Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Tarnowskiej Szkole Wyższej. Pracuje jako logopeda i surdopedagog w przedszkolu oraz w szkole specjalnej w Brzesku.

więcej

Sabina Polok-Klimek

Adres: Opole

email:

mgr Sabina Polok-Klimek – logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Absolwentka dziennych studiów magisterskich Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz podyplomowych studiów logopedycznych w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu oraz w Gabinecie Logopedycznym „Słówka”. Prowadzi zajęcia grupowe oraz indywidualną terapię z dziećmi z zespołem Downa, autyzmem, afazją, alalią, dysleksją oraz z niepełnosprawnością intelektualną.

 

więcej

Antonina Smagacz

Antonina

Adres:

email: tolinda@wp.pl

mgr Antonina Smagacz – oligofrenopedagog, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju, specjalista terapii ręki, specjalista symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania. Pracuje jako nauczyciel  w Szkole Podstawowej nr 12 Specjalnej im. św. Łukasza w Rudzie Śląskiej.

więcej

Beata Szcześniak

Beata Szcześniak

Adres: Centrum Edukacyjno – Terapeutyczne „Sylabka” Ciechanów ul. Płońska 29

email: beatas2007@gmail.com

mgr Beata Szcześniak nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, terapeuta. Absolwentka pedagogiki wczesnoszkolnej Uniwersyteu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu terpii pedagogicznej. Prowadzi terapię z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, afazją, niepełnosprawnością intelektualną, zagrożonymi dysleksją oraz z dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy. Pracuje w Szkole Podstawowej nr 6 im. Tadeusza Kościuszki w Ciechanowie w grupie przedszkolnej oraz w klasach I-III wykorzystując Symultaniczno – Sekwencyjną Naukę Czytania. Poza tym organizuje i prowadzi warsztaty, szkolenia oraz zajęcia otwarte dla nauczycieli i terapeutów.

więcej

Radosław Szymański

Adres: NEURON Śląskie Centrum Rozwoju Dziecka, ul. Skrzeka i Wójcika 4, 41-106 Siemianowice Śląskie

email: poczta@centrumneuron.com

 

Radosław Szymański – Nauczyciel akademicki, doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej, trener umiejętności miękkich, neurologopeda dziecięcy. Członek Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Konsultant metodyczny podręczników oraz programów nauczania do edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego. Socjoterapeuta oraz realizator programów psychoedukacyjnych tj. „Spójrz inaczej„, „Szkoła dla rodziców i wychowawców. Prowadzi badania dotyczące sprawności grafomotorycznej dzieci oraz jest autorem eksperymentu pedagogicznego "Matematyka z Lego" realizowanego w Zespole Szkół Sportowych w Siemianowicach Śląskich. Właściciel Śląskiego Centrum Rozwoju Dziecka NEURON.

więcej