Informacje dotyczące diagnozy, terapii, pomocy terapeutycznych i szkoleń z Metody Krakowskiej znajdą Państwo na stronie www.konferencje-logopedyczne.pl

 

Szanowne Terapeutki, w związku z dużą ilością pytań informujemy, że ODBYCIE stażu w Warszawie NIE JEST OBOWIĄZKOWE i nie stanowi wymogu dla osób starających się o w certyfikat Terapeuty Metody Krakowskiej.

Osoby zainteresowane praktycznym aspektem Metody Krakowskiej mogą odbyć bezpłatne hospitacje w Centrum Metody Krakowskiej przy ul. Grochowskiej 39 a w Krakowie.

W celu umówienia się prosimy o wczesniejszy kontakt z biurem Centrum Metody Krakowskiej ze względu na ograniczoną dostępność naszych terapeutek oraz konieczność otrzymania zgody od rodziców naszych podopiecznych. 

Jedyne obowiązujące warunki wpisania na listę certyfikowanych terapeutów Metody Krakowskiej znajadują się na stronie www.konferencje-logopedyczne.pl w zakładce "do pobrania" (DÓŁ STRONY).  

 

 

Witamy na naszej stronie

Metoda Krakowska jest systemową terapią funkcji poznawczych dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi i genetycznymi. Powstała dzięki wieloletnim doświadczeniom terapeutycznym oraz badawczym zespołu związanego z Katedrą Logopedii w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie oraz Zespołu Diagnozy i Terapii Języka  (obecnie Zespołu Wczesnego Wspomagania w Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących).

Podstawowym założeniem metody jest stymulacja rozwoju intelektualnego dziecka. Budowanie systemu językowego (czasem jedynie w formie komunikacyjnej) umożliwia nie tylko komunikację, opisywanie i wyjaśnianie  świata, ale także budowanie własnej tożsamości. 

Nie chodzi tylko o naukę mowy, czy naukę czytania, ale o osiąganie kolejnych etapów w rozwoju wszystkich funkcji poznawczych.

Po 32 latach doświadczeń z całkowitą pewnością możemy stwierdzić, iż we wszystkich sytuacjach zaburzeń komunikacji językowej od wad wymowy do alalii i afazji dziecięcej (braku rozwoju mowy) Słowo napisane było inspiracją do jego wypowiedzenia. Pierwsze słowa wielu dzieci były pierwotnie odczytywane, by mogły być w przyszłości samodzielnie użyte w komunikacji.

Dla terapeutów najważniejszy jest fakt, że przed narodzeniem mózg jest już ukształtowany w takim stopniu, że rolę decydującą o tym, w jaki sposób neurony będą się różnicować, tworzyć sieć dendrytów, formować połączenia synaptyczne  zaczynają pełnić czynniki środowiskowe. Większość zmian, zachodzących w mózgu dziecka aż do wieku dojrzewania, determinowana jest przez jego osobiste doświadczenia, a nie przez jego geny. Prowadzona stymulacja opiera się na mechanizmach neuroplastyczności mózgu czyli zmianie reprezentacji korowych w wyniku organizowanych podczas terapii doświadczeń.

Terapia neurobiologiczna prowadzona przez terapeutów szkoły krakowskiej stymuluje wszystkie funkcje poznawcze, naśladując etapy ich kształtowania się obserwowane u dzieci bez trudności rozwojowych. 

jagoda

twórczyni Metody Krakowskiej - Profesor Jagoda Cieszyńska


W gabinetach terapeutów krakowskich stosowana jest:

 1. Terapia słuchowa – program Słucham i uczę się mówić, oparty na badaniach nieuobrazowania mózgu.

 2. Stymulacja naśladowania mowy ze wsparciem Gestów Artykulacyjnych (GA). W sytuacji braku naśladownictwa stosowane jest Manualne Torowanie Głosek  (MTG – układanie narządów artykulacyjnych czyli manualne torowanie ruchu, jak w innych metodach manualnych).

 3. Terapia funkcji wzrokowych (między innymi: koncentrowanie wzroku na twarzach, obrazkach, identyfikowanie obrazków, analiza synteza wzrokowa na materiale tematycznym-konkretnym i atematycznym-symbolicznym).

 4. Symultaniczno-Sekwencyjna Nauka Czytania® i kształtowanie systemu językowego poprzez programowanie.

 5. Budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenie Dziennika wydarzeń

 6. Diagnoza dominacji stronnej umożliwiająca wybór dominującej ręki.

 7. Stymulacja zabawy (od naśladowania elementów zabawy tematycznej do rozbudowanych sekwencji z użyciem języka w dialogach).

 8. Stymulacja lewej półkuli mózgu (naśladowanie, kontynuowanie, uzupełnianie sekwencji i szeregów, wskazywanie relacji, naśladowanie symbolicznych, linearnych, sekwencyjnych wzorów z klocków).

 9. Terapia zachowań społecznych (stosowanie się do reguł, nawiązywanie kontaktu z dorosłymi, starszymi dziećmi i rówieśnikami.

 10. Stymulacja funkcji motorycznych (manualnych, planowania ruchu  i motoryki dużej).

 11. Stymulacja przetwarzania bodźców smakowych, zapachowych i dotykowych (poznawanie smaków, zapachów i wrażeń dotykowych poprzez język).

 12. Stymulacja pamięci (ćwiczenia pamięci symultanicznej i sekwencyjnej na materiale konkretnym i symbolicznym),

 13. Ćwiczenia kategoryzacji (od kategorii prymarnych do językowo wyrażonych)

 14. Ćwiczenia myślenia sytuacyjnego i przyczynowo-skutkowego.

 15. Ćwiczenia myślenia przez analogię.

Tylko wówczas Dzieci, Rodzice i Terapeuci mogą osiągać kolejne sukcesy, gdy stosowane są WSZYSTKIE elementy terapii. 

 

Warunki wpisania na listę terapeutów Metody Krakowskiej znajdą Państwo na stronie

www.konferencje-logopedyczne.pl w zakładce "Do pobrania"

logo

arson